music

งานจีคลับแสดงดนตรี คลาสสิค

คอนเสิร์ต Mahidol Brass Band and Desford Colliery Band

คอนเสิร์ต Asturias – Ekachai Jearakul Coverชมต่อเพิ่มเติม

นักดนตรีคลาสสิค

[pt_view id=”f2eef17ckr”]


ดูต่อเพิ่มเติม

สาระเรื่องดนตรีคลาสสิค fifa55

[pt_view id=”21d3427fiv”]


ดูต่อเพิ่มเติม

โปรแกรมการแสดง

[pt_view id=”eb7b3d7ecv”]


โปรแกรมการแสดงอื่นๆ

เพลงคลาสสิคที่ไพเราะที่สุด

https://youtu.be/e33cI2zZ9ts

Pachelbel’s canon in D

https://youtu.be/GMkmQlfOJDk

Johann Sebastian Bach-Air on G String

 https://youtu.be/B1nyzGR3tUE

J.S.Bach:Adagios-Sheep may safely graze