REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

REQUIEM-FOR-THE-MOTHER-OF-SONGS-SINGING-IN-THE-CHURCH

REQUIEM-song.7human

Requiem เป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ที่มักจะใช้ในการไว้อาลัย ใช้สำหรับร้องในโบสถ์ ร้องในพิธีฝังศพ หรือวันครบรอบแห่งการเสียชีวิต รวมไปจนถึงวันรวมวิญญาณของศาสนาคริสต์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี ในส่วนของงาน REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้น เป็นการสนับสนุนจาก 3 องค์กรใหญ่ๆ อย่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒฯ นับว่าเป็นการแสดงดนตรีคลาสสิกรอบปฐมทัศน์ของโลก ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ  หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS จะเปิดให้ชมฟรี 2 รอบ ในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2555

เหตุผลที่การจัดแสดงดนตรีคลาสสิกนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นั่นเป็นเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีความสนใจในดนตรีคลาสสิกทุกประเภท ซึ่งทุกครั้งก่อนที่พระองค์จะฟังดนตรีคลาสสิก พระองค์จะทรงศึกษาเกี่ยวกับประวัติของผู้เขียนเพลง ผู้แต่ง การนำเสนอบทเพลงอย่างละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และความหลงใหลในเสียงเพลงคลาสสิกของพระองค์มาก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอุปถัมภ์ทุนนักเรียนดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ให้ไปศึกษาดนตรีคลาสสิกในสถาบันชั้นสูงของต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งมาก นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่นักเรียนไทยจะได้มีโอกาส ไปศึกษาต่อในสถาบันระดับโลก แล้วนำความรู้นั้นมาพัฒนาให้กับตัวเอง สังคม ประเทศไทย รวมไปจนถึงระดับโลกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้พระองค์ท่านผู้มีพระอุปถัมภ์แห่งดนตรีคลาสสิกไทย ทางสถาบันกัลยานิวัฒน์จึงได้ร่วมกับองค์กร กับอีก 3 องค์กรดังที่กล่าวไปในข้างต้น จัดแสดงงานดนตรีคลาสสิก REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS ขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีการร้องประสานเสียง จากนักร้องประสานเสียง รวมไปจนถึงนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลก นับว่าเป็นอีกการจัดแสดงดนตรีคลาสสิกครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้

REQUIEM-song

REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่คนไทยจะได้รับชมการแสดงดนตรีคลาสสิก ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีคุณภาพล้นหลาม แถมยังได้สิทธิ์ในการเข้าชมฟรีอีกด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยนั้นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางดนตรี บนเวทีระดับโลก เพื่อที่จะร่วมกันสืบทอดพระปณิธาน ที่จะส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยของเรา ให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน