Vienna Radio Symphony Orchestra วงดนตรีคลาสสิกของ ออสเตรีย

Vienna-Radio-Symphony-OrchestraRSOconcertmusic

Vienna-Radio-Symphony-Orchestra-concert

Vienna Radio Symphony Orchestra เป็นวงดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากๆ ของโลกวงหนึ่ง วงเวียนนา เรดิโอ ซิมโฟนี ออเคสตรา อยู่ในสังกัดองค์กรกระจายเสียงของออสเตรีย ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยจุดประสงค์ครั้งแรก ตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเลงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง โดยก่อนหน้านี้การออกอากาศจะเป็นแบบอานาล็อค จนกระทั่งปัจจุบันจะเป็นดิจิตอล ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จุดประสงค์ลึกๆ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ฟังดนตรีคลาสสิกได้ในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งที่ได้จากการกระทำดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนนั้นได้รักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ สร้างความตระหนักให้ประชาชนนั้นคิดอยู่เสมอว่าดนตรีนั้นมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าวง Vienna Radio Symphony Orchestra เป็นวงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้นวง Vienna Radio Symphony Orchestra จึงได้เป็นหนึ่งในสมาชิกกิตติมศักดิ์ของหอแสดงอันทรงคุณค่า ที่นับว่าเป็นเกียรติของวง Vienna Radio Symphony Orchestra ก็คือหอ Vienna Musikverein และ หอ Wiener Konzerthaus นอกจากนี้วง Vienna Radio Symphony Orchestra ก็ยังได้รับเชิญให้ออกแสดงในโอกาสยิ่งใหญ่ต่างๆ อยู่บ่อยๆ ดังนั้นในมุมมองของคนที่ติดตามการแสดงดนตรีคลาสสิกก็จะมองว่าลง Vienna Radio Symphony Orchestra เป็นวงที่ยิ่งใหญ่ ยากต่อการได้รับชม แต่จริงๆ แล้ว เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วง Vienna Radio Symphony Orchestra ได้มีโอกาสมาแสดงดนตรีคลาสสิกที่ประเทศไทยของเราด้วย นับว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มีวงดนตรียิ่งใหญ่แบบนี้ได้มาแสดงดนตรีให้ชาวไทยได้รับชมกัน วงดนตรีคลาสสิก Vienna Radio Symphony Orchestra เป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่ ซึ่งวงออเคสตราจะประกอบไปได้ด้วยกลุ่มของเครื่องดนตรี 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

  • กลุ่มของ Strings ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ฮาร์ป และดับเบิลเบส
  • กลุ่มของ Woodwind ได้แก่ ฟลุต บาสซูล ปิโกโล คอร์อังแกลส์ โอโบ คลาริเน็ต คอนทราบาสซูน และเบสคลาริเน็ต
  • กลุ่มของ Brass ได้แก่ เฟรน์ฮอร์น ทรอมโบน ทรัมเป็ต และทูบา
  • กลุ่มของ Percussion ได้แก่ กลองใหญ่ ไทรแองเกิล แคสทาเน็ตส์ แทมบูรีน เบล กลองทิมปานี ก๊อง ไซโลโฟน และฉาบ

Vienna-Radio-Symphony-Orchestra-concert-classic

วงเวียนนา เรดิโอ ซิมโฟนี ออเคสตรา นับว่าเป็นวงที่มีความแตกต่างจากวงดนตรีคลาสสิกทั่วๆ ไปที่วงนี้นิยมบรรเลงเพลงคลาสสิก ที่นักประพันธ์รุ่นใหม่ๆ ประพันธ์ขึ้นมา โดยความแตกต่างจุดนี้ทำให้วงเวียนนา เรดิโอ ซิมโฟนี ออเคสตรา แตกต่างไปจากวงคลาสสิกวงอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะบรรเลงเพลงเก่าๆ บางก็มีการปรับปรุงเล็กน้อย แต่การบรรเลงเพลงคลาสสิกของคนรุ่นใหม่ ก็จะทำให้เพลงได้อารมณ์ ความรู้สึกที่แปลกออกมา เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดำหรับวงการเพลงคลาสสิกที่จะได้มีการพัฒนาเพลงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้อยู่รอดได้ด้วย